Update nieuwbouw 22-03-2018

Voortgang nieuwbouw pakhuis

Zes maanden geleden werd de eerste paal geslagen en gestart met de bouw. En nu al is er een begin gemaakt met de afwerking.

Hoe snel dat er dan een groot pand staat!

De binnenmuren zijn geplaatst en daardoor krijgt de binnenkant van het pand ook steeds meer vorm. De opslagruimtes worden voorzien van verlichting en beluchtingszakken. Grappig detail is dat er honderden ijzeren jeu-de-boules ballen nodig waren om deze zakken ‘strak’ te laten hangen.

Op dit moment worden alle stellingen en de nog lege kaasboxen aangevoerd en geplaatst. En er is een begin gemaakt met de automatische behandelingslijnen. Dit is een tijdrovende en nauwkeurige klus. Maar naar verwachting zal over een week of acht de eerste lijn operationeel kunnen zijn.

Rondom het pand ligt al een groot deel van de bestrating waardoor het uiteindelijke resultaat steeds zichtbaarder wordt.

We houden u op de hoogte van de vorderingen.