Boerenkaas

Boerenkaas
Al sinds 1915 is De Producent één van de belangrijkste leveranciers van Hollandse Boerenkaas.

Er worden grofweg twee soorten kaas op de boerderij gemaakt: Boerenkaas en Kaas van de boerderij. Voor beide soorten kaas geldt dat de onbewerkte melk op dezelfde boerderij tot kaas wordt verwerkt.

Boerenkaas is een rauwmelkse kaas, dat betekent dat de melk niet hoger dan 40 graden verhit wordt tijdens het proces. Hierdoor behoudt de melk haar karakteristieke smaak. Boerenkaas is krachtig, vol en uniek van smaak. Door het ambachtelijke proces krijgt elke kaas haar eigen specifieke smaak en karakter. Boerenkaas is een beschermd merk dat onder streng toezicht staat van de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) en het Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ). 

Boerenkaas is herkenbaar aan het rijksmerk op de kaas en het Gegarandeerde Traditionele Specialiteit (GTS) keurmerk.