De Producent

Historie

De Coöperatieve Kaasproducenten is in 1915 opgericht als vereniging tot export van volvette Goudsche Kaas onder Rijksmerk. Later volgde de naam “De Producent”. De vereniging is ontstaan zodat de boer beter opgewassen zou zijn tegen de handelaar. De boeren verkochten hun kaas aan handelaren die marktconform inkochten, waardoor de boeren wel eens onder de kostprijs moesten verkopen. Door het oprichten van de coöperatie kregen de boeren een afnamegarantie en een vaste vergoeding voor de kazen.

Ruim honderd jaar later is De Producent nog steeds een coöperatie van kaasboeren en staat het ook nog altijd garant voor afname en verantwoorde inkoop van de geproduceerde kaas door haar leden. De Producent heeft binnen de coöperatie een groot aantal vaste boeren, waardoor we altijd een rijkelijk en smaakvol assortiment kunnen aanbieden.